Barn behöver bättre förutsättningar för att cykla – nu

På 70-talet cyklade eller gick nio av tio barn till skolan. I dag är det bara vartannat! Trots att klimatomställningen kräver att vi transporterar oss på andra sätt än med fossila bränslen – och trots att det bara är en minoritet av svenska barn klarar målet med en timmes rörelse om dagen.

Svaret finns ju framför näsan på oss?

Barn behöver bättre förutsättningar för att cykla till skolan. Jag, Emma Sundh och Annika Sundin – alltså team Cykeluppropet – vill bidra till att skapa precis just det.

Vi krokade arm med några av de smartaste vi vet: Frida Berry (aka Våra Barns Klimat), Cykelfrämjandet, Dr Katarina Graffman (dr i kulturantropolog och expert på kulturer och beteenden), Svenska Cykelstäder och Svensk Cykling och skrev debattartikeln om att satsa på att skapa bättre förutsättningar för barn att cykla till skolan. Finns bättre förutsättningar så kommer fler barn att cykla. Det handlar nämligen sällan om barns brist på vilja. Problemen är snarare dåliga eller inga cykelvägar, skjutskulturen, och all annan trafik vid skolorna.

Läs vår debattartikel här. Dela och kommentera gärna.

Ps. Av tekniska skäl fick inte alla som bidragit till debattartikeln signera.

1 Comment

  1. […] har jag, Sophia och Annika – som driver cykeluppropet – krokat arm med Frida Berry (talesperson för Våra […]

Comments are closed.